X
تبلیغات
زولا


حرم دل

می توان ...

می توان از دریای بیکران نا امیدها سفر کرد و به چشمه کوچک عشق و امید رسید ...  

می توان با امید به کاخ بلند آرمانها و آرزوها رسید ....                                        

می توان اسب سفید خیال را به حرکت در آورد و تا بیکرانه ها تاخت تا آسمانها پرواز  کرد 

 و نور عشق و امید به دلها نوید داد ...   

می توان آسمان سیاه و ابری را سفید و نورانی تصور کرد ...   

 می توان با زخم بیشهای مردم گل زیبایی ساخت ....                                            

می توان تمام کینه را تبدیل به دوستی کرد ...                                                   

   می توان محبت را دید و زندگی کرد تا همیشه ... زیرا که ....                              

 

                    « زندگی زیباست »

نوشته شده در یکشنبه 22 آبان 1384ساعت 12:36 ق.ظ توسط S.A|


Design By : Night Skin

گذشته